Á.Sz.F és Adatvédelem

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A Pocifix webbolt (www.pocifix.hu) böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket és annak minden pontjával egyetért. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A Pocifix webbolt működésével, használatával, szállítási folyamatával, és egyéb kérdésekben, a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére.

Üzemeltetői adatok

•    Cégnév: Kocsis Erika egyéni vállalkozás
•    Székhely: 7763 Áta, Petőfi u. 17.
•    Adószám: 65960974-1-22
•    Nyilvántartási szám: 30133887
•    Kibocsátó okmányiroda: Önkormányzat Pécs
•    Szerződés nyelve: magyar
•    Elérhetőség: info@pocifix.hu
•    Telefon: 20/9452-254
•    Bankszámla tulajdonos: Kocsis Erika
•    Bank és bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11773315-01035177
•    Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: Kocsis L. Erika 20/9452-254

Megvásárolható termék, szolgáltatás köre

A Pocifix webbolt, kizárólag baba mama párnát forgalmaz. A baba mama párna, kizárólag online rendelhető meg. A feltüntetett ár, AM teljes összeg. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Előre fizetés esetén, a szállítás díjtalan.

Megrendelés menete

A honlapon történő vásárlás regisztráció nélkül történhet. A megrendelési űrlap kitöltése és elküldése után, visszaigazoló e-mailt küldünk. Ebben a megadott személyes adatok szerepelnek (ezeket kérjük ellenőrizni), illetve az egyéb szükséges tudnivalók a fizetéssel, szállítással kapcsolatban. A megrendelések feldolgozása minden nap 7-17 óráig történik. Megrendelés elküldésére a nap 24 órájában, bármikor van lehetőség. A távollevők között kötött szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, 90 napig iktatjuk, visszakereshető, nem utal magatartási kódexre. Hibásan leadott, vagy rosszul teljesített megrendeléseket egyeztetjük, és lehetőség szerint korrigáljuk.

Szállítási díjak

Előre utalás és előre postai csekken történő fizetéssel 0 Ft, a szállítás költségét a cégünk átvállalja. A rózsaszín postai utalvány postán fizetendő feladási díja 700 Ft. Az összeg beérkezését követő 1 héten belül kerül feladásra a csomag, 1 napos időgarantált üzleti csomagként. A házhoz szállítást a Magyar Posta Zrt. 8 és 17 óra között végzi, a megadott címre. A számlát, szavatossági és elállási jog tájékoztatóját, a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. A terméken észlelt sérülés esetén, kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Felhívás a csomag átvételével kapcsolatosan

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük.

Szavatosság

A szavatossággal felelősséget vállalunk azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adunk át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni. A vevőnek érdemes alaposan megvizsgálni, ellenőrizni a terméket, mert amennyiben a vásárlás időpontjában ismerte vagy ismernie kellett a hibát, vagy a hiba a vevő által adott anyag hibájára vezethető vissza, akkor szavatossági igénnyel nem léphet fel. A termék szavatossági cserére történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Portósan küldött csomagokat nem veszünk át, azt visszaküldjük a feladónak. Az eladó további szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10 szám) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ön elégedett vásárló legyen. Amennyiben ez mégsem így történne, akkor a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet értelmében, az interneten megkötött szerződéstől, a vásárló 8 munkanapon belül, egyoldalúan, indoklás nélkül visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől, az általa kifizetett összeg visszatérítését (a postaköltség díját kivéve), a visszaérkezés után 30 napon belül. A termék árát, a megadott bankszámlára visszautaljuk. Az elállási jog gyakorlása esetén, a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén felül más nem terheli. A törvény részletei megtekinthetőek itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Amennyiben elállási jogával kíván élni, a megadott elérhetőségek valamelyikén megteheti írásban, levélben vagy e-mailben, hivatkozva a termék hibájára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget vállalni nem tudunk.

Felelősségkorlátozás

A webboltban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről, az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról, és azon tárolt adatok védelméről.

A pocifix.hu webbolt nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:
–    a weboldal használatából, vagy üzemzavarból,
–    az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
–    az információtovábbítási késedelemből adódó,
–    szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai hibából eredő,
–    vírusok okozta, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A pocifix.hu webbolt jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén, a változást megelőzően feladott megrendelés a régi – változást megelőző – ár érvényes és kerül felszámításra.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi, szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.tv. rendelkezései az irányadók. A webbolt oldalainak böngészésével, megrendelésének elküldésével, elfogadja a pocifix.hu webbolt általános szerződési feltételeit, adatkezelési elveit. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Pocifix terhességi párna és baba párna weboldal, Kocsis Erika egyéni vállalkozó által működtetett www.pocifix.hu domainen és aldomainen elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A pocifix.hu használatával, a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

Az adatvédelmi alapelvek kialakítása az alábbi törvények figyelembe vételével történt:
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (ismertebb nevén reklámtörvény)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (infótörvény)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (eker törvény)
Jogalap:  az érintett önkéntes hozzájárulása, Av törvény 3§.

Adatkezelő személye

A pocifix.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő, aki a személyes adatokat kizárólag belső használatra kezeli, az ügyfélkapcsolat fenntartására, ideiglenesen, a csomag rendeltetési helyének eljuttatása érdekében.

– az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel,
– az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
– a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés idő tartama (adattörlés) előre meghatározott,
– az  adatokat   csak   az   előre   meghatározott   céllal   összefüggésben használjuk fel,
– az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást)

A pocifix.hu bármiféle olvasása, regisztráció nélkül, a személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Személyes adatok kizárólag a megrendelés elküldéséhez szükségesek, ami a megrendelés elküldése után 90 nappal törlésre kerül.

1. Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
3. A kezelt adatok köre: dátum, név, e-mail cím, telefonszám, kiszállítási cím
4. Az adatok törlésének határideje: 3 hónapon belül, illetve az érintett kérésére bármikor
5. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon is lehet kezdeményezni:
–      postai úton a 7763 Áta, Petőfi u. 17. címen,
–      e-mailben az info@pocifix.hu címen,
6. Adattárolás módja: a 3in1 Hosting Bt. szerverének tárhelyén

Cookie beállítások

„A cookie olyan kisméretű fájl, amit a webhelyek az első felkeresésükkor a felhasználó merevlemezére helyeznek. A cookie tekinthető úgy, hogy az a felhasználót azonosító névjegykártya. Az a feladata, hogy bejelentse a webhelynek a felhasználó ismételt látogatását. A cookie-k segítik, hogy a felhasználó eredményesebb legyen, lehetővé teszik a beállítások és a felhasználó nevének tárolását, a termékek és szolgáltatások regisztrálását, valamint a lapok személyre szabását.”
Forrás: https://www.microsoft.com/hu-hu/mobile/titoktartas/titoktartas/cookie/cookie-iranyelvek/

A cookiek engedélyezésével, letiltásával kapcsolatos beállításokat a honlap látogató a saját böngészőjének adatvédelemmel kapcsolatos pontjánál teheti meg. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő, a honlap látogatóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja, az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A látogató böngészőjében, a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségeket választhatja:

•    beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
•    a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Adatkezelést és tárolást kizárólag előzetes hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

A személyes adatok, feldolgozására vonatkozó általános elveink:

1. Személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel, az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel.
2. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kíván felhasználni, erről tájékoztatjuk, és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk, hogy a felhasználását megtiltsa.
3. A honlap célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki látogatóit. Ennek teljesítéséhez adatokat gyűjtünk látogatásáról, melyek nem személyesen Önhöz köthetők, hanem csak a látogatást jellemzik.

Ilyen adatok:

1./ mely oldalakat nézi meg, mely időpontban
2./ az oldalak látogatása közti idő alapján becsülni lehet, hogy mennyi ideig tartózkodott egy oldalon
3./ operációs rendszere és böngészője neve és verziója
4./ milyen oldalról talált ránk
5./ hálózati végpontja (IP cím, hálózati név, tartomány, az ebből következő földrajzi adatok)

E nyilatkozatban nem érintett kérdésekben a hatályos vonatkozó törvények az irányadóak. Jelen nyilatkozat kizárólag ezen a honlapon érvényes. Azon oldalak tartalmáért és működéséért nem vállalunk felelősséget, melyek a honlapon elhelyezett hivatkozásokon keresztül érhetőek el.

Facebook közösségi modul

Amennyiben a honlaplátogató a Tetszik gombot megnyomva “lájkolja” az oldalt, személye, tevékenysége láthatóvá, visszakereshetővé, beazonosíthatóvá válik. Ehhez a Facebook-ra való regisztráció során előzetesen már hozzájárulását adta.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, a szolgáltatás igénybevételével történő hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános, közzétett profilképe.
Az adatkezelés helye: a pocifix.hu oldalon lévő facebook közösségi modul adatforrása a facebook.com webhely, így az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/) szerint történik.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73922/2014

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az adatkezelő harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat nem adja át, nem továbbítja.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. probléma esetén elsősorban az adatkezelőhöz forduljanak, mielőtt hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményeznének, mert ez segíthet elkerülni a hosszadalmas eljárásokat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Szerzői jogok

A honlapon szereplő cikkek, grafikák, képek, hirdetések, a szerzők tulajdonai. A honlapon szereplő bármilyen tartalom másolása, a szerző engedélye nélkül tilos.

Adatkezelő adatai

Név: Kocsis Erika
Cím: 7763 Áta, Petőfi u. 17.
Telefon: 20/9452-254
E-mail: info@pocifix.hu

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információ

A felhasználói élmény fokozása érdekében oldalainkon a HTTP sütik engedélyezettek. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Rendben" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás